References - order by products

Slovakia, vodojem / Watertank

Miesto / Localization:

Turistická Chata - NP Malá Fatra

Tourist cottage - National park Mala Fatra, Slovakia

Chata je populárnym miestom pre turistov, cyklistov a skialpinistov. Nachádza sa vo výške 1075 m.n.m.

The cottage is also a popular destination for cyclists who like mountain trails. It is a paradise for skialpinists in winter. The cottage is 1075 m above sea level.

Problém:

Chata bola postavená v roku 1948. Nad chatou sa nachádza vodojem postavený z kameňa a betónu. Vodojem pozostáva z troch nádrží. Stav si vyžadoval kompletnú sanáciu. Požiadavka bola na hydroizoláciu na pitnú vodu.

Issue:

The cottage was built in 1948. Above the cottage is a watertank built of stone and concrete. The water tank consists of three tanks. The condition required complete remediation. The requirement was for waterproofing for drinking water.

Riešenie:

Po vyčistení podkladu boli poškodené plochy opravené s maltou KÖSTER Repair Mortar Plus. Na utesnenie priesakov tlakovej vody sa použil systém KÖSTER KD system. Na odvodnenie sa použili prvky Köster Drain Accesories. Celá plocha nádrží bola odizolovaná s fóliou KÖSTER TPO Aqua 1,5. Pod fóliu sa aplikovala geotextília 350 g/m2. Fólia bola mechanicky uchytená lištou KÖSTER Wall conection profile.  

Solution:

After cleaning the substrate, the surfaces repaired with KÖSTER Repair Mortar Plus were damaged. The KÖSTER KD system was used to seal the pressure water leaks. The Köster Drain Accesories were used to drain. The entire tank area was insulated with KÖSTER TPO Aqua 1.5. A 350 g / m 2 geotextile was applied under the foil. The foil was mechanically fixed by the KÖSTER Wall conection profile.

Object
Vodojem na chate v národnom parku Malá Fatra / Watertank Cottage in Mala Fatra  
Fields of application
Waterproofing (drinking) water tanks with TPO membranes
Description
Koester TPO Aqua - watertank 
Product applied
KÖSTER KD 2 Blitz Powder
KÖSTER KD 3 Sealer
KÖSTER Repair Mortar Plus
KÖSTER TPO Aqua 1.5
KÖSTER Wall connection profile 60 mm
Contractor
San Injekt, s.r.o. 
Select product:

 

 

Back

Top
Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America